Konutlar, ticarethaneler ve sınai işletmelere yönelik tehlike arz eden yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin

Ticarethane ve İşyeri Hırsızlık Sigortaları; Poliçede belirtilen sigortalı işyerinde hırsızlık olması ve hırsızlığa teşebbüs edilmesi halinde sigortalı kıymetlerde (Emtia,..

Emtia Sigortası; Uluslararası ve Yurtiçi emtia nakliyatında, güçlü bir filoya sahip olan ülkemizde, emtia sahiplerinin en büyük endişesi haline gelen nakliye hasarları..

Bu sigortaların konusunu uçak, helikopter vb. hava taşıtları oluşturmaktadır. Ülkemizde havacılık sigortası ile ilgili olarak genellikle ” Lloyd’s Aviation Underwriters Association “..

Ferdi Kaza sigortalının ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalmasıdır. Ayrıca istendiği takdirde, kaza sonucu tedavi masrafları ile işten yoksun kalma nedeniyle gündelik…

Benim Sigortam Poliçesi ile bireyin bir kaza sonucu oluşabilecek ölüm, sürekli sakatlık durumlarını ve tedavi masraflarını, sigortalının uğrayacağı kapkaç, gasp gibi sebepler ile zarar gören kişisel eşyaları

agasoy_sigorta_konut_11sigortasi

Konut Paket Sigortası

Konut Sigortası ürünümüz, eviniz ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve “kişiye özel” bir paket sigorta uygulamasıdır.

Ağasoy Sigorta’nın Konut Sigortası, tek bir poliçe ile birçok durum için güvence sunmaktadır. Yangın, deprem, fırtına, sel ve su baskını gibi durumlar sonucu evdeki eşyaların teminat altına alınması konut paket sigortasının kapsamındadır.

Arayın Teklif Alın +90 (442) 442 02 25

7 Gün 24 Saat Kesintisiz Sigorta Danışmanlığı

Ağasoy Sigorta | Hizmetlerimiz

  • İş Yeri Sigortası
  • Sorumluluk Sigortaları
  • Mühendislik Sigortaları
  • Acente Mesleki Sorumluluk Sigortası
  • Konut Paket Sigortası
  • Otel Sigortası

Süper İşyeri Sigortası küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin, karşı karşıya kalabilecekleri riskleri güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ),

Muhteviyat Hırsızlık,

Kasa Muhteviyatı.

İşverenin Hukuki Sorumluluk Sigortası;

Bu poliçe işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve S.S.K. Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve S.S.K. Kanununun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılar.

İnşaat All Risks Sigortaları;

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine

Özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;

  • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…),
  • Yangın, yıldırım, infilak,
  • Hırsızlık nedeniyle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

İnşaat all risks sigortasını, doğrudan inşaat sahibi yaptıracağı gibi, inşaatın tüm sorumluluğunu üstlenen müteahhit firma ya da taşeron firma da yaptırabilir.

Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası, Sigortalının 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan 14.04.2008 tarihli Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ve diğer mevzuat dahilinde sigorta acenteliği faaliyetini sürdürürken Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve ‘Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Özel Koşulları’ ile poliçe ve eklerinde yer alacak diğer özel şartlar çerçevesinde, hata ve ihmali sonucunda müşterilerinin, uğrayacağı doğrudan zararlar dolayısıyla, Mesleki sorumluluğu nedeniyle ödemek zorunda kalacağı tazminat tutarlarını teminat altına alır.

Yangın ve diğer risklere karşı eve ve eşyalara gelebilecek zararları karşılayan bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ), Ev Eşyası Hırsızlık,

Ek Teminatlar;

Dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev-lokavt-kargaşalık-halk hareketleri, kötü niyetli hareketler-terör, hukuksal koruma.

Boya, Badana ve Duvar Kağıdı Masrafları:

Kiracı olunması halinde de, sigorta kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelen boya, badana, duvar kağıdı gibi masrafları,

Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk:

Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda(doğal afetler hariç);

Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları,

Konut Yardım

Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24saat, tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi acil ev yardım hizmetlerini, içermektedir.

Süper Otel Sigortası, her türlü otel, motel, tatil köyü ve konaklama tesislerinin faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kalabilecekleri riskleri güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ),

Muhteviyat Hırsızlık

Kasa Muhteviyatı

Ek Teminatlar;

Dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev- lokavt- kargaşalık- halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör, cam kırılması, enkaz kaldırma masrafları, kiracı ve komşuluk mali sorumluluk, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, enflasyon koruma, kişisel eşyalar teminatı, ferdi kaza teminatı, Generali işyeri yardım hizmetleri.

Copyright 2021 © Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım