Otel Sigortası

Süper Otel Sigortası, her türlü otel, motel, tatil köyü ve konaklama tesislerinin faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kalabilecekleri riskleri güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ),

Muhteviyat Hırsızlık

Kasa Muhteviyatı

Ek Teminatlar;

Dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev- lokavt- kargaşalık- halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör, cam kırılması, enkaz kaldırma masrafları, kiracı ve komşuluk mali sorumluluk, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, enflasyon koruma, kişisel eşyalar teminatı, ferdi kaza teminatı, Generali işyeri yardım hizmetleri.

Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk:

Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda(doğal afetler hariç);

Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları,

Kira Kaybı:

İşyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda; mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını,

Alternatif İşyeri Masrafları:

İşyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif işyeri masraflarını,

İş Durması:

Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bundan dolayı oluşacak maddi kayıpları,

Kişisel Eşyalar Teminatı:

Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; İşyeri sahibinin ve işyerin de çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararları,

Ferdi Kaza Teminatı:

İşyeri sahibinin ve işyerin de çalışan personelin; uğrayacağı kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık hallerini,

 İşyeri Yardım

Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24 saat; tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi işyeri yardım hizmetlerini, içermektedir.

 

 

 İŞ YERİ YARDIM TEMİNAT KAPSAMLARI
Su Tesisatı Hizmeti
Elektrik Tesisatı Hizmeti
Cam İşleri Hizmeti
Çilingir Hizmeti
Anahtar/Kilit Sorunu Nedeniyle Konut/İşyeri İçerisindeki Şahısların Kurtarılması
Otelde Konaklama
Konut/İşyerinin Korunması ve Gözetimi
Hastanede Yatma Durumunda Yardım
Doktor ve Ambulans Gönderimi
Sabit Faturaların Ödenmesi
Öngörülmeyen Dönüş
Vefat Halinde Cenazenin Nakli
Pet-Line Hizmeti
Tıbbi Bilgi & Danışmanlık Hizmeti
Rezervasyon Hizmetleri

İsteğe Bağlı Teminatlar;

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,

İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı,

Elektronik Cihaz Teminatı:

İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar; hırsızlık, yangın, doğal afetler, işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali-hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları,

Makine Kırılması Teminatı:

İş yerindeki makineler, normal ve çalışır halde iken, ani ve beklenmedik bir nedenle, meydana gelebilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masrafları,

Otel Sorumluluk Teminatı:

Otelinizdeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda otel müşterilerinin uğrayacağı maddi ve bedeni zararları,

Otel Sorumluluk teminatı kapsamında aşağıdaki teminatlar da otomatik olarak verilmektedir:

Otel müşterilerinin vestiyer, çamaşırhane ve kuru temizlemeye bıraktıkları eşyaların zarar görmesi nedeniyle oluşacak maddi zararları,

Otel müşterilerinin otel odalarında bulunan müşteri eşyalarının (nakit, kıymetli eşya hariç) zarar görmesi nedeniyle oluşacak maddi zararları,

Otel müşterilerinin otel odalarında bulunan kasalar ile müşteri kasalarında bulunan müşteri eşyalarının zarar görmesi nedeniyle oluşacak maddi zararları,

Otel müşterilerine ait araçların otelin otoparkında çarpma ve çarpışma sonucunda oluşacak maddi zararları,

Otel müşterilerinin yedikleri gıdalardan dolayı zehirlenmeleri sonucundaki bedeni zararları,

Otelde bulunan asansörlerin kullanılmaları esnasında meydana gelecek kazalar dolayısıyla otel müşterilerinin uğrayacakları bedeni ve maddi zararları,

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı:

İşyerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları,

Taşınan Para Teminatı:

İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak ziya ve hasarları,

Otel Sigortası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve risklerin güvence altına alınması için,acenteliğimize başvurmak yeterli olacaktır.

Sosyal Medyada Paylaş

İşyeri Sigortası

Süper İşyeri Sigortası küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin, karşı karşıya kalabilecekleri riskleri güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ),

Muhteviyat Hırsızlık,

Kasa Muhteviyatı.

Ek Teminatlar;

Dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev- lokavt- kargaşalık- halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör, cam kırılması, enkaz kaldırma masrafları, kiracı ve komşuluk mali sorumluluk, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, enflasyon koruma, kişisel eşyalar teminatı, ferdi kaza teminatı, Generali işyeri yardım hizmetleri

Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk:

Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç);

Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları,

Kira Kaybı:

İşyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda; mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını,

Alternatif İşyeri Masrafları:

İşyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif işyeri masraflarını,

İş Durması:

Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bundan dolayı oluşacak maddi kayıpları,

Kişisel Eşyalar Teminatı:

Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; İşyeri sahibinin ve işyerinde çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararları,

Ferdi Kaza Teminatı:

İşyeri sahibinin ve işyerinde çalışan personelin; uğrayacağı kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık hallerini,

 İşyeri Yardım:

Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24 saat; tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi işyeri yardım hizmetlerini,

içermektedir.

 

İŞ YERİ YARDIM TEMİNAT KAPSAMLARI
Su Tesisatı Hizmeti
Elektrik Tesisatı Hizmeti
Cam İşleri Hizmeti
Çilingir Hizmeti
Anahtar/Kilit Sorunu Nedeniyle Konut/İşyeri İçerisindeki Şahısların Kurtarılması
Otelde Konaklama
Konut/İşyerinin Korunması ve Gözetimi
Hastanede Yatma Durumunda Yardım
Doktor ve Ambulans Gönderimi
Sabit Faturaların Ödenmesi
Öngörülmeyen Dönüş
Vefat Halinde Cenazenin Nakli
Pet-Line Hizmeti
Tıbbi Bilgi & Danışmanlık Hizmeti
Rezervasyon Hizmetleri

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,

İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı,

Elektronik Cihaz Teminatı:

İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar; hırsızlık, yangın, doğal afetler, işletme personelinin veya üçüncü, şahısların ihmali-hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları,

Makine Kırılması Teminatı:

İş yerindeki makineler, normal ve çalışır halde iken, ani ve beklenmedik bir nedenle, meydana gelebilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masrafları,

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı:

İş yerindeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları,

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı:

İşyerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları,

Taşınan Para Teminatı:

İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak ziya ve hasarları,

Araç Paket Teminatı:

İşyerine veya işyeri sahibine ait özel otomobilleri, kamyonet, kamyon ve minibüsleri, Generali Sigorta’nın “Prestij Kasko Sigortası” teminatları kapsamında, Süper İşyeri Sigortası güvence altına alınır.

Süper İşyeri Sigortası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve risklerin güvence altına alınması için, acenteliğimize başvurmak yeterli olacaktır.

Sosyal Medyada Paylaş

Süper Aile Sigortası

Konutu ve içindeki eşyaları, aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin maruz kalabilecekleri kazalar ve üçüncü şahıslara vereceği bedeni ve maddi zararlar, dilenirse özel araçları da güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ),

Ev Eşyası Hırsızlık.

Ek Teminatlar:

Sel-su baskını, dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler-terör, konut dışındaki eşyalar, boya badana masrafları, izolasyon hasarları, elektronik cihazlar kaza teminatı, elektrik hasarları teminatı, yakıt sızması, televizyon ve radyo antenlerinin devrilmesi, gıda bozulması, cam kırılması, enkaz kaldırma masrafları, kiracı ve komşuluk mali sorumluluk, kira kaybı, geçici ikametgah masrafları, yeniye göre ikame bedeli, enflasyon koruma, hukuksal koruma,

Konut Dışındaki Eşyalar:

Poliçe kapsamındaki ev eşyalarının, geçici olarak başka bir riziko adresinde bulunması sırasında oluşabilecek zararları,

Boya, Badana ve Duvar Kağıdı Masrafları:

Kiracı olunsa bile, sigorta kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelen boya, badana, duvar kağıdı gibi masrafları,

Elektronik Cihazlar:

TV, radyo, müzik seti ve bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarının kaza sonucu uğrayacağı zararlar ile, elektrik akımında meydana gelen dalgalanmaların bu cihazlara vereceği maddi zararları,

Yakıt Sızması:

Konuttaki sabit ısıtma tesisatında oluşabilecek yakıt sızmaları nedeniyle bina ve eşyalarda meydana gelebilecek zararları,

Gıda Bozulması:

Buzdolabı ve/veya derin dondurucuların arızalanması nedeniyle içerisinde bulunan gıda maddelerinin bozulması sonucu oluşacak maddi zararları,

Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk :

Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç);

Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları,

Kira Kaybı:

Konutun oturulmaz hale gelmesi durumunda, mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını,

Geçici İkametgah Masrafları:

Konutun kullanılmaz hale gelmesi sonucu, 12 ayı aşmamak kaydı ile, geçici olarak yapılmak zorunda kalınan ikametgah masraflarını,

Yeniye Göre İkametgah Bedeli:

Evinizin ve eşyaların, hasar görmesi halinde aşınma, yıpranma ve benzeri nedenlerden etkilenmeden, yenisinin alınabilmesini,

karşılar.

Konut Yardım:

Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24saat, tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi acil ev yardım hizmetlerini, içermektedir.

 

 KONUT YARDIM TEMİNAT KAPSAMLARI
Su Tesisatı Hizmeti
Elektrik Tesisatı Hizmeti
Cam İşleri Hizmeti
Çilingir Hizmeti
Anahtar/Kilit Sorunu Nedeniyle Konut/İşyeri İçerisindeki Şahısların Kurtarılması
Otelde Konaklama
Konut/İşyerinin Korunması ve Gözetimi
Hastanede Yatma Durumunda Yardım
Doktor ve Ambulans Gönderimi
Sabit Faturaların Ödenmesi
Öngörülmeyen Dönüş
Vefat Halinde Cenazenin Nakli
Pet-Line Hizmeti
Tıbbi Bilgi & Danışmanlık
Rezervasyon Hizmetleri

Aile Ferdi Kaza:

Aile bireylerinin uğrayacakları kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlılık hallerini,

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı :

İş yerindeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları,

Aile Sorumluluk:

Aile bireylerinin kişisel sorumlulukları nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları,

Sigortalının hizmetinde çalışan kişilerin kaza sonucunda uğrayacakları zararları,

Sigortalının sahibi olduğu evcil kedi ve köpeklerin vermiş olduğu bedeni ve maddi zararlar

nedeniyle sigortalıya düşen sorumlulukları,

Kişisel Eşyalar Kapkaç Hırsızlık Teminatı:

Aile bireylerinin konut dışında, üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması ve hasarlanması sonucunda uğrayacağı maddi zararları,

teminat altına alır.

İsteğe Bağlı Teminatlar;

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

Konut Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı:

Süper Aile Sigortası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve risklerin güvence altına alınması için,acenteliğimize  başvurmak yeterli olacaktır.

Sosyal Medyada Paylaş

Kasko Sigortası

Aracı, aracın kullanılmasından doğan hukuki sorumlulukları ve meydana gelebilecek kazalar sonucu araç sürücüsü ile araçta bulunan yolcuları da güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Prestij Kasko Poliçesi ile araç için ihtiyaç duyabilecek tüm sigorta teminatlarına tek bir poliçe ile sahip olunabilmektedir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Aracın Çarpma, Çarpışma, Devrilme, Yuvarlanması v.b Kazalar,

Aracın Yanması,

Aracın Çalınması ve Çalınmaya Teşebbüs,

Enflasyondan Korunma Teminatı,

Deprem Teminatı,

Sel ve Su Baskını Teminatı,

Grev-Lokavt-Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve Terör Teminatı,

Üçüncü Kişilerin Kötü Niyet veya Muziplikle Yaptıkları Hareketler,

Anahtar Kaybolması Nedeniyle Alarm ve Merkezi Kilit Sisteminin Değiştirilmesi Teminatı,

Yetkili Olmayan Kişilere Çektirilen Araca Gelen Zararlar Teminatı

Taşıtta Sigara ve Benzeri Maddelerin Yangın Dışındaki Zararları Teminatı

Hasarsızlık Koruma Klozu:

Sıfır Model Araçların Yeniye Göre İkame Bedeli (Hususi araçlar için verilmektedir.)

Aracın tescil tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde sigortalanması ve ilk ruhsat sahibinin değişmemiş olması koşuluyla, “0 km-son model” hususi araçların poliçe süresi (-1- yıl) içinde tam hasara uğramaları halinde, aracın teknik özellikleri aynı olan yenisinin anahtar teslim bedeli tazmin edilir.

Araçta Bulunan Kişisel Eşyalar Teminatı (Hususi araçlar için verilmektedir.):

Hususi araçta bulunabilecek olan sigortalıya ve aile efradına ait kişisel eşyaları, aracın uğrayacağı kasko hasarları sonucunda maruz kalabileceği zarar veya ziya, araçtan bağımsız veya araç ile birlikte çalınma halleri de dahil olmak üzere, olay akabinde ifade tutanağı tutturulması ve resmi zabıtlarda yazması koşuluyla poliçede belirtilen yıllık limite kadar teminata dahildir.

Kıymet Kazanma Tenzili İstisnası Teminatı:

10 yaşına kadar hususi araçlarda, 7 yaşına kadar ticari araçlarda eskime payı düşülmeksizin hasar ödemesi yapılır.

Kısmi Hasarlarda Otomatik İkame Teminatı:

Kısmi hasar sonrasında sigorta bedelinin ödenen tazminat miktarı kadar eksildiği hallerde (Ses ve görüntü cihazları hasarları hariç olmak üzere) ek prim alınmaksızın eksilen sigorta bedeli otomatik olarak yükselir.

Hukuksal Koruma Teminatı:

Sürücüye ve Motorlu Araca bağlı Hukuksal Koruma poliçede yer alan kloz kapsamında verilmektedir.

Koltuk Ferdi Kaza ve Ferdi Kaza Deprem Teminatı:

Araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde araç sürücüsünün ve araçta seyahat eden yolcuların kaza sonucu vefat, sürekli sakatlık ve ayrıca deprem teminatlarını temin eder. Ayrıca, istenmesi durumunda kaza sonucu tedavi masrafları teminatı da verilebilir.

İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatı:

Aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) teminat limitlerinin üstünde kalan kısmını temin eder.

 Araç Yardım Teminatı:

Herhangi bir kaza veya arıza durumunda, yılın 365 günü 24 saat, aracınızın çekilmesi, kurtarılması, sizin ve (varsa) yanınızdakilerin eve ulaştırılması, acil tıbbi yardım sağlanması gibi araç yardım hizmetlerini içermektedir.

 

 

 ARAÇ YARDIM TEMİNAT KAPSAMLARI
ARAÇ TEMİNATLARI
Aracın Çekilmesi
Aracın Bulunduğu Yerden Kurtarılması
Tamir Edilen Aracın Teslim Alınması
Aracın Emanet ve Muhafazası
Profesyonel Sürücü Teminatı
Benzin Bitmesi Durumunda Çekme
Çilingir Hizmeti
Lastik Değiştirme Hizmetleri
Yedek Parça Temini Organizasyonu
FERDİ TEMİNATLAR
Tıbbi Nakil
Sigortalının Seyahatini Tamamlaması
Konaklama
Kiralık Araç Temini (Otomatik olarak verilecektir)
Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüş
Refakatçi Yakınının Ziyareti ve Konaklaması
Gerekli İlaçların Sevki
Vefat Eden Sigortalının ve Eşlik Edenlerin Nakli
İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş
Acil Mesajların Gönderilmesi
Yolcu Taşımaya Mahsus Ticari Araç Yolcularının Nakli

Cam Asistans:

Şirketimiz Anlaşmalı Cam Servislerinden hizmet alınması kaydıyla; sigortalı aracın çarpışma olmaksızın meydana gelen münferit cam kırılması hasarlarında hasarsızlık indirimi kaybolmadan bir üst kademeye yükselir. Anlaşmalı Cam Servislerimizden hizmet alabilmek içinarayabilirsiniz.

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

Orijinal olmayan ses, iletişim ve görüntü cihazları teminatı,

Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar (Yurtdışı Kasko),

Parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı madde taşınması sebebiyle meydana gelen zararlar,

Kullanım ve Gelir Kaybı Teminatı,

Taşınan emtia ve üçüncü şahıs taşınan emtia sorumluluk teminatı,

Kasko Sigortası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve risklerin güvence altına alınması için, acenteliğimize  başvurmak yeterli olacaktır.

Sosyal Medyada Paylaş

Aile sigortası

Benim Sigortam Poliçesi ile bireyin bir kaza sonucu oluşabilecek ölüm, sürekli sakatlık durumlarını ve tedavi masraflarını, sigortalının uğrayacağı kapkaç, gasp gibi sebepler ile zarar gören kişisel eşyaları teminat altına alınır. Aynı zamanda bu poliçe ile üçüncü kişilere ya da üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açtıkları Hukuk davalarında, sigortalının bu davaya ilişkin yapmış olduğu harcamaları ve kişisel sorumlulukları da teminat altına alınmaktadır. Karayolları Trafik Kanununa göre araç sahibi dışında aracın kullanımı durumunda araç sürücüsüne bağlı olmadan 3.şahıslara ait araçları ya da sürücü sıfatıyla poliçede gösterilen aracı kullanmasından doğacak hukuki sorumluluklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile bu poliçede teminat altına alınır.

Teminat Kapsamı

Kişisel Sorumluluk Teminatı: Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin (Sigortalılar), özel yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ve sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu bu özel şartlar ve “Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları” dairesinde temin edilir.

Ek teminatlar:

 • Balkondan düşen saksı veya benzerlerinin vereceği zararlar sonucu oluşabilecek sorumluluklar,
 • Çocukların oyun oynamaları sırasında başkalarına ait araç ve konut camlarına vereceği zararlar sonucunda oluşabilecek sorumluluklar,
 • Çocukların mağaza ve dükkanlarda dolaşmaları sırasında rafların devrilmesine yol açabilecek zararlar nedeniyle
 • Sigortalının evcil kedi ve köpeklerin 3.şahıslara karşı vereceği zararlar nedeniyle Sigortalıya düşecek sorumluluk halleri,
 • Sigortalının ev hizmetlerinde çalışan kişilerin evde meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluk halleri
 • Sigortalının evinde tamir, tadilat ve montaj amacıyla gelen kişilerin meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluk halleri

Kişisel İhtiyari Mali Sorumluluk

Ferdi Kaza Sigortası kapsamınca Kaza Sonucu Ölüm, Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları teminat altına alınmaktadır.

Kapkaç Hırsızlık Sigortası:

Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ad ve soyadları Ferdi Kaza Sigortası poliçesinde belirtilen, üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle para ve para ile ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması veya gasp edilmesi ya da söz konusu eşyaların aynı nedenlerle hasarlanması sonucunda sigortalının uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

Hukuksal Koruma Sigortası:

Bu sigorta, Sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri aşağıda yer alan koşul, limit ve muafiyetler ile Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarının A/2.4 maddesinde belirtilen Kişi-Aile Hukuksal Koruma teminatı çerçevesinde temin eder.

Hukuksal Koruma Teminatı Alt Limitleri:

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarında belirtilen sigorta konusu gider ve edimler ile ilgili teminat limitleri belirtilen Hukuksal Koruma sigorta bedeli üzerinden hesaplanmak üzere azami oranlarla sınırlıdır.

Sosyal Medyada Paylaş

Konut Paket Sigortası

Yangın ve diğer risklere karşı eve ve eşyalara gelebilecek zararları karşılayan bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ), Ev Eşyası Hırsızlık,

Ek Teminatlar;

Dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev-lokavt-kargaşalık-halk hareketleri, kötü niyetli hareketler-terör, hukuksal koruma.

Boya, Badana ve Duvar Kağıdı Masrafları:

Kiracı olunması halinde de, sigorta kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelen boya, badana, duvar kağıdı gibi masrafları,

Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk:

Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda(doğal afetler hariç);

Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları,

 Konut Yardım

Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24saat, tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi acil ev yardım hizmetlerini, içermektedir.

 

 

 

 KONUT YARDIM TEMİNAT KAPSAMLARI

 

Su Tesisatı Hizmeti
Elektrik Tesisatı Hizmeti
Cam İşleri Hizmeti
Çilingir Hizmeti
Anahtar/Kilit Sorunu Nedeniyle; Konut/İşyeri İçerisindeki Şahısların Kurtarılması
Otelde Konaklama
Konut/İşyerinin Korunması ve Gözetimi
Hastanede Yatma Durumunda Yardım
Doktor ve Ambulans Gönderimi
Sabit Faturaların Ödenmesi
Öngörülmeyen Dönüş
Vefat Halinde Cenazenin Nakli
Pet-Line Hizmeti
Tıbbi Bilgi & Danışmanlık
Rezervasyon Hizmetleri

İsteğe Bağlı Teminatlar;

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı,

Sel ve Su baskını Teminatı,

Cam Kırılması Teminatı,

Konut Paket Sigortası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve risklerin güvence altına alınması için, Generali Sigorta; Genel Müdürlüğü’ne, Bölge Müdürlükleri’ne ve en yakın Generali Sigorta acentesine başvurmak yeterli olacaktır.

Sosyal Medyada Paylaş

Acente Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası, Sigortalının 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan 14.04.2008 tarihli Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ve diğer mevzuat dahilinde sigorta acenteliği faaliyetini sürdürürken Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve ‘Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Özel Koşulları’ ile poliçe ve eklerinde yer alacak diğer özel şartlar çerçevesinde, hata ve ihmali sonucunda müşterilerinin, uğrayacağı doğrudan zararlar dolayısıyla, Mesleki sorumluluğu nedeniyle ödemek zorunda kalacağı tazminat tutarlarını teminat altına alır.

Sosyal Medyada Paylaş

Trafik Sigortaları

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

Trafik sigortası; aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşididir.

Trafik sigortası ile kaza anında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar poliçede belirtilen limitler ve sigortalının kusuru oranında teminat altına alınmıştır.

Zorunlu trafik sigortasında teminat limitleri araç türlerine ve araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlara göre değişebilir.

Zorunlu trafik sigortasında verilen teminatlar aşağıdaki gibidir;

Kişi başına vefat ve tedavi teminatı: Bir kaza durumunda her kişi için ödenecek olan vefat ve tedavi masraflarını karşılar.

Kaza başına vefat ve tedavi teminatı: Bir kaza durumunda, zarar gören tüm kişilerin vefat ve tedavi masraflarını karşılar.

Araç ve kaza başına maddi hasar teminatı: Bir kaza durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları karşılar.

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar:

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüsler de zorunlu sigorta yaptırmak zorundadırlar. Teşebbüs sahipleri, gözetim, onarım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan dolayı işleten gibi sorumlu tutulurlar.

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunun, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) teminat limitlerinin üstünde kalan kısmını temin eder.

Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu)

Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası, taşımacı yetki belgesine sahip otomobil, minibüs ve otobüslere düzenlenmektedir. Bu sigorta, motorlu araçta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının, karayolu taşıma kanunundan doğan sorumluluğunu teminat altına alır.

Tazminat ödemesinde öncelikli olarak bu sigorta devreye girer, daha sonra Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ve varsa İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası devreye girer.

Sosyal Medyada Paylaş

Mühendislik Sigortaları

İnşaat All Risks Sigortaları;

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine

Özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;

 • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…),
 • Yangın, yıldırım, infilak,
 • Hırsızlık nedeniyle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

İnşaat all risks sigortasını, doğrudan inşaat sahibi yaptıracağı gibi, inşaatın tüm sorumluluğunu üstlenen müteahhit firma ya da taşeron firma da yaptırabilir.

Montaj All Risks Sigortaları;

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;

 • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…),
 • Yangın, yıldırım, infilak,
 • Hırsızlık nedeniyle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj all risks sigortasını;

 • İmalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise),
 • Montaj işlerini yüklenen firma ,
 • Monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede “Sigortalı” olarak belirlenebilir.

Makine Kırılması Sigortaları;

Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra;

 • Normal çalışır halde iken,
 • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında,
 • Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminat kapsamına giren belli başlı riskler şunlardır:

 • İşletme kazaları,
 • Kısa devre, diğer elektriksel nedenler,
 • Hatalı kullanım, bilgisizlik, ihmal ve kötü niyetli hareketler,
 • Yağlama kusuru,
 • Tıkanma, yabancı madde girmesidir

Elektronik Cihaz Sigortaları;

Elektronik Cihaz Sigortası Elektronik Cihazların deneme devresinden sonra;

 • Normal çalışır halde iken,
 • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında,
 • Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminat kapsamına giren belli başlı riskler:

 • İşletme personelinin hatalı kullanımı,
 • Hırsızlık,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler,
 • Yangın,yıldırım,infilak,
 • Sel,seylap ve dahili su hasarlarıdır.
Sosyal Medyada Paylaş

Havacılık Sigortaları

Bu sigortaların konusunu uçak, helikopter vb. hava taşıtları oluşturmaktadır.

Ülkemizde havacılık sigortası ile ilgili olarak genellikle ” Lloyd’s Aviation Underwriters Association ” poliçe formları ve klozları kullanılmaktadır.

Havacılık sigortasını üç ana başlık altında toplamak mümkündür.

Hava Araçları Gövde Sigortaları;

Gövde sigortaları, sigorta konusu hava taşıtlarının uçuşları sırasında, yerde hareket esnasında (taksi hali) veya dururken bir kaza sonucunda maruz kalacakları ziya ve hasarları güvence altına alır.

Hava Araçları Sorumluluk Sigortaları;

Hava taşıtı veya hava taşıtından düşen parçaların neden olduğu bedeni ve/veya maddi zararlarla ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından sigortalı aleyhine ileri sürülebilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar. Yolcuların hava taşıtlarında maruz kalabilecekleri bedeni hasarlar nedeniyle sigortalıya düşen hukuki sorumluluk da, yolcu sorumluluk sigortasıyla teminat altına alınmaktadır.

Hava Araçları Ferdi Kaza Sigortaları;

Mürettebat ve/veya yolcuların hava taşıtında meydana gelen bir kaza sonucu ölmeleri veya sürekli sakat kalmaları durumunda, yasal varislerine veya kendilerine poliçede yazılı bedellere kadar tazminat ödenir.

Sosyal Medyada Paylaş

Ankara Web Tasarım Ajansı - Sebahattin Bakır Copyright 2019 © Her Hakkı Saklıdır.