Trafik Sigortaları

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

Trafik sigortası; aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşididir.

Trafik sigortası ile kaza anında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar poliçede belirtilen limitler ve sigortalının kusuru oranında teminat altına alınmıştır.

Zorunlu trafik sigortasında teminat limitleri araç türlerine ve araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlara göre değişebilir.

Zorunlu trafik sigortasında verilen teminatlar aşağıdaki gibidir;

Kişi başına vefat ve tedavi teminatı: Bir kaza durumunda her kişi için ödenecek olan vefat ve tedavi masraflarını karşılar.

Kaza başına vefat ve tedavi teminatı: Bir kaza durumunda, zarar gören tüm kişilerin vefat ve tedavi masraflarını karşılar.

Araç ve kaza başına maddi hasar teminatı: Bir kaza durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları karşılar.

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar:

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüsler de zorunlu sigorta yaptırmak zorundadırlar. Teşebbüs sahipleri, gözetim, onarım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan dolayı işleten gibi sorumlu tutulurlar.

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunun, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) teminat limitlerinin üstünde kalan kısmını temin eder.

Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu)

Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası, taşımacı yetki belgesine sahip otomobil, minibüs ve otobüslere düzenlenmektedir. Bu sigorta, motorlu araçta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının, karayolu taşıma kanunundan doğan sorumluluğunu teminat altına alır.

Tazminat ödemesinde öncelikli olarak bu sigorta devreye girer, daha sonra Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ve varsa İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası devreye girer.

Sosyal Medyada Paylaş

Mühendislik Sigortaları

İnşaat All Risks Sigortaları;

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine

Özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;

 • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…),
 • Yangın, yıldırım, infilak,
 • Hırsızlık nedeniyle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

İnşaat all risks sigortasını, doğrudan inşaat sahibi yaptıracağı gibi, inşaatın tüm sorumluluğunu üstlenen müteahhit firma ya da taşeron firma da yaptırabilir.

Montaj All Risks Sigortaları;

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;

 • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…),
 • Yangın, yıldırım, infilak,
 • Hırsızlık nedeniyle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj all risks sigortasını;

 • İmalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise),
 • Montaj işlerini yüklenen firma ,
 • Monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede “Sigortalı” olarak belirlenebilir.

Makine Kırılması Sigortaları;

Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra;

 • Normal çalışır halde iken,
 • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında,
 • Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminat kapsamına giren belli başlı riskler şunlardır:

 • İşletme kazaları,
 • Kısa devre, diğer elektriksel nedenler,
 • Hatalı kullanım, bilgisizlik, ihmal ve kötü niyetli hareketler,
 • Yağlama kusuru,
 • Tıkanma, yabancı madde girmesidir

Elektronik Cihaz Sigortaları;

Elektronik Cihaz Sigortası Elektronik Cihazların deneme devresinden sonra;

 • Normal çalışır halde iken,
 • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında,
 • Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminat kapsamına giren belli başlı riskler:

 • İşletme personelinin hatalı kullanımı,
 • Hırsızlık,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler,
 • Yangın,yıldırım,infilak,
 • Sel,seylap ve dahili su hasarlarıdır.
Sosyal Medyada Paylaş

Ankara Web Tasarım Ajansı - Sebahattin Bakır Copyright 2019 © Her Hakkı Saklıdır.